top of page

SEO

About

Varför ska mitt företag ha SEO?

SEO är den kanal som konverterar bäst. Detta eftersom att man syns vid rätt tillfälle framför rätt besökare som är ute efter något. För att man ska få en förståelse för vad ens besökare söker efter hjälper SEO. Vi får reda på de sökord som används för att hitta din webbplats, vilka sidor som är populärast samt vilka ämnen som intresserar besökarna mest på din webbplats. Ju bättre synlighet man har i sökmotorer ökar även varumärkeskännedomen. Vilket med största sannolikhet leder till ökade konverteringar och trafik än via det betalda söket. 

Digital View är en byrå med flera års erfarenhet av att arbeta med olika typer av företag med deras SEO. Vi är verksamma i både Stockholm och Thessaloniki och arbetar i båda länderna. Som SEO byrå kan vi hjälpa dig att välja rätt sökord från början så att du får en bra grund att stå på. 

SEO är ett långsiktigt projekt som behöver tålamod eftersom att det tar lite tid innan alla förändringar ger resultat. – men det är det värt!

Digital View logo

Vår process

På Digital View har vi delat upp SEO arbetet i fyra olika steg där vi går från att sätta strategin till utförandet och sedan det löpande arbetet som krävs för att slutligen rapportera & följa upp resultatet med kunden.

Tillsammans med dig fokuserar vi på dessa fyra steg:

Flera tjänster

bottom of page